Πρώτη Συνεδρία

Είναι σημαντικό πριν ξεκινήσετε την προσπάθεια για έλεγχο του βάρους σας, να υπάρχει πλήρης εικόνα του ιατρικού και διατροφικού ιστορικού σας. Είναι καλό να έχετε μαζί σας τις εξετάσεις από το τελευταίο σας check up (γενική αίματος, βιοχημικές), ενώ παράλληλα, πρέπει να αναφερθούν, εάν υπάρχουν, ήδη διαγνωσμένα προβλήματα υγείας.

Στη λήψη του διατροφικού ιστορικού, που είναι το αμέσως επόμενο βήμα, συμπεριλαμβάνονται οι διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις (παρελθούσες και τωρινές), τυχόν αλλεργίες και δυσανεξίες σε τρόφιμα κι ένα πλάνο καθημερινής ζωής (ώρες εργασίας, δραστηριότητες, άσκηση).

Ακολουθούν, οι σωματομετρήσεις (βάρος, περίμετρος μέσης, περίμετρος ισχίων) και η λιπομέτρηση. Καλό είναι για την ορθή καταγραφή των μετρήσεων να απέχετε τουλάχιστον 3 ώρες από υγρές και στέρεες τροφές. Βάσει των μετρήσεων, ακολουθεί συζήτηση αναφορικά με τον επιδιωκόμενο στόχο (σε βάρος, λίπος και μυϊκή μάζα) και το εκτιμώμενο διάστημα επίτευξής του.

Τέλος, συντάσσεται το εβδομαδιαίο εξατομικευμένο διαιτολόγιο, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ενώ η επόμενη συνάντηση ορίζεται σε διάστημα 7 ημερών.
Η διάρκεια της πρώτης συνεδρίας είναι 60 λεπτά.