Διατροφή στο σπίτι

Η υπηρεσία ‘’διατροφή στο σπίτι’’ απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα μετακίνησης στον χώρο του γραφείου, για λογούς υγείας ή σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή θηλασμού.

Διατροφή στο σπίτι

Για την ακρίβεια των μετρήσεων στην λιπομέτρηση, πρέπει να τηρηθεί το πρωτόκολλο λιπομέτρησης.

Πρόγραμμα Διατροφής

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα συντάσσεται έπειτα από περαιτέρω αξιολόγηση και εξατομίκευση και αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Η επόμενη συνεδρία ορίζεται σε διάστημα μιας εβδομάδας.